ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1o ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1.3)
2. ΙΣΤΟΡΙΑ (0.7)
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ
4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ
   
2o ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ, ΕΦΑΡΜ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
  1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1.3)
2. ΦΥΣΙΚΗ (0.7)
3. ΧΗΜΕΙΑ
4. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ
 
3o ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (0.4)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (0.9)
1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (1.3)
2. ΧΗΜΕΙΑ (0.7)
3. ΦΥΣΙΚΗ
4. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (0.4)
4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (0.9)
4o ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 
1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. ΙΣΤΟΡΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (1.3)
4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (0.7)
1. ΦΥΣΙΚΗ
2. ΧΗΜΕΙΑ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (1.3)
4. ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. (0.7)
1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (1.3)
4. ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. (0.7)
5o ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
    1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1.3)
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
3. ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ
4. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚ.ΘΕΩΡΙΑΣ (0.7)
Βαθμοί
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μόρια
Παρακαλώ περιμένετε...